Vi har samlat in över 30 miljoner produktrecensioner. Besök testfreaksdata.com för våra B2B-tjänster.

Vad är FreakScore?

FreakScore är vårt övergripande produktbetyg baserat på en sammanslagning av alla de expert- och användarrecensioner vi har samlat in för en produkt.

Varje enskild recension påverkar FreakScore olika mycket beroende på ett antal faktorer, t.ex:

  • Pålitlighet - Recensioner från pålitliga källor med hög kvalitet räknas mer.
  • Röstantal - Betyg baserade på ett stort antal röster väger tyngre än betyg med få röster.
  • Experter - Expertrecensioner värdesätts generellt sett högre än användarrecensioner.

FreakScore påverkas också av produkternas ålder. Det är inte säkert att en produkt med höga betyg för ett antal år sedan fortfarande kan mäta sig med motsvarande produkter idag. Vi jämför varje produkts ålder med dess förväntade livstid och justerar ned FreakScore därefter.

Produkter med få recensioner får ett FreakScore i närheten av medelvärdet för kategorin. Detta säkerställer att de bästa (och sämsta) FreakScore alltid baseras på ett tillförlitligt antal recensioner. För få recensioner leder till ett osäkert betyg, vilket vi markerar med en asterisk (*).

Ett FreakScore på 10 tilldelas bara de bästa produkterna inom varje kategori, men en del kategorier saknar produkter med tillräckligt hög kvalitet för att nå det betyget.